جلسه دفاعیه آقای بختیار محمد صالح

 

جلسه دفاعیه آقای بختیار محمد صالح با موضوع ( بررسی سبک موسیقی و شعر بدیع در اشعار  ) با حضور دکتر میترا گلچین  (استاد راهنما )  دکتر تیمور مالمیر ( استاد مشاور ) دکتر بختیارمحمد صالح ( استاد داور ) سه شنبه 1/7/93 از ساعت  12- 10 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .