جلسه دفاعیه آقای حسین ناصری صومعه

 

جلسه دفاعیه آقای حسین ناصری صومعه  با موضوع ( بررسی و تحلیل الگوهای استقراری شهرستان بستان آباد در دوره مس و سنگ ) با حضور دکتر کمال الدین نیکنامی  (استاد راهنما )  دکتر رحیم ولایتی ( استاد مشاور )  شنبه 29/6/93 از ساعت  15- 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .