جلسه دفاعیه خانم سولماز حاجی علیلو

 

جلسه دفاعیه خانم سولماز حاجی علیلو دانشجوی دکتری باستان شناسی با موضوع ( بررسی باستان شناسی پهنه فرهنگ نیشابور از منظر معدنکاری و فلزکاری در دوران اسلامی ) با حضور دکتر هایده لاله ( استاد راهنما ) دکتر حمیده چوبک ( استاد مشاور ) و داوری دکتر محمد لامعلی رشتی ، شنبه 10/12/92 از ساعت 15  - 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .