جلسه دفاعیه خانم مینا رامین ثابت

 

جلسه دفاعیه خانم مینا رامین ثابت با موضوع (  بررسی مبانی نظری حکایت های شرح تعرف براساس کلام اسلامی و فلسفه مشاء ) با حضور دکتر علیرضا حاجیان نژاد (استاد راهنما )  دکتر مهدی علیایی مقدم ( استاد مشاور )  دکتر افشین وفایی ( استاد داور ) یکشنبه 30/6/93 از ساعت  30 : 13- 30 : 11 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .