جلسه دفاعیه خانم نرگس اکبری مقدم

 

جلسه دفاعیه خانم نرگس اکبری مقدم با موضوع ( بررسی ساختار هفت رمان تاریخی دهه چهل ) با حضور دکتر علیرضا حاجیان نژاد  ( استاد راهنما ) دکتر میترا گلچین( استاد مشاور ) دکتر اصغر باباسالار( استاد داور) سه شنبه 13/3/93 از ساعت 30 : 12 - 30 : 11 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .