جلسه دفاعیه ديادين آزاراك

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد ان مشاور استادان داور تاریخ             ساعت  مکان
ديادين آزاراك بررسي و مقايسه شعر سعدي و نابي دکترا/زبان و ادبیات فارسی دكتر محمد حسين محمدي

دكتر حميرا زمردي

دكتر روح الله هادي

دكتر علي اصغر باباسالار

دكتر اسماعيل تاج بخش (استاد از دانشگاه علامه طباطبايي)

۹۵/‏۰۶/‏۲3 12 تالار کمال