خلاقيت آخر الزماني

خلاقيت آخر الزماني

22/01/95

 

انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ برگزار مي‌كند:
 
خلاقيت آخر الزماني
 
به كوشش انجمن علمي گروه تاريخ نشست علمي خلاقيت آخر الزماني بيست و نهم فروردين ماه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ با حضور دكتر ياسر حائري قزويني در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد.