داعش، تاريخ، رسانه

داعش، تاريخ، رسانه

22/01/95

 

انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ برگزار مي‌كند:
 
داعش، تاريخ، رسانه
 
به كوشش انجمن علمي گروه تاريخ نشست علمي داعش، تاريخ، رسانه يكشنبه بيست و دوم فروردين ماه از ساعت ۱۵ الي ۱۷ با حضور دكتر ياسر حائري قزويني در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد. ‌