درگذشت مرحوم دكتر سيف الدين نجم آبادي

درگذشت مرحوم دكتر سيف الدين نجم آبادي

1/8/95

 

درگذشت مرحوم دكتر سيف الدين نجم آبادي، استاد پيشكسوت دانشكده ادبيات و علوم انساني را به جامعه دانشگاهي كشور تسليت عرض مي نمائيم.