درگذشت مرحوم دکتر سیف الدین نجم آبادی

درگذشت مرحوم دکتر سیف الدین نجم آبادی

1/8/95

 

درگذشت مرحوم دکتر سیف الدین نجم آبادی، استاد پیشکسوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به جامعه دانشگاهی کشور تسلیت عرض می نمائیم.