دوره هاي آموزشي

دوره هاي آموزشي و تخصصي

1391/02/18

  معاونت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند     :دوره هاي آموزشي و تخصصي 

كارگاه هاي كاربردي و پژوهش محور
 

اداره پژوهش معاونت علمي دانشكده ادبيات وعلوم انساني در نظر دارد ، دوره هاي تخصصي را در غالب كارگاههاي آموزشي با حضور اساتيد برجسته اين دانشكده در ارديبهشت و خرداد سال جاري برگزار نمايد .  دوره هاي مذكور با موضوعات روش تحقيق در مقاله نويسي ادبي ، باستان شناسي و فلسفه آن ، خط فارسي و نقد آن و كارآفريني با هدف ارتقاء سطح معلومات و دانش افزايي دانشجويان ،كارشناسان و علاقمندان حوزه علوم انساني برگزار ميشود . از علاقمندان دعوت ميشود جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد پژوهش دانشكده ادبيات و علوم انساني تماس حاصل نمايند  .
 

دریافت فایل pdf