دين ، سبك زندگي 1

دين ، سبك زندگي و علوم انساني

1391/09/19

 

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
دين ، سبك زندگي و علوم انساني
 
دومين نشست تخصصي  انديشمندان حوزه و دانشگاه با موضوع دين سبك زندگي و علوم انساني با حضور حجت الاسلام دكتر محمد كاوياني عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  دوشنبه بيستم آذر ماه  از ساعت 17 - 15 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .