دکتر ناصرالدین شاه حسینی

درگذشت دكتر ناصرالدين شاه حسيني

18/2/95

 

دكتر ناصرالدين شاه حسيني، استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در روز شنبه يازدهم ارديبهشت به رحمت ايزدي پيوست. درگذشت ايشان را به جامعه دانشگاهي كشور به ويژه دانش پژوهان حوزه علوم انساني تسليت عرض مي‌نمائيم.