روز جهاني منشور كوروش

روز جهاني منشور كوروش

1392/08/07

انجمن علمي دانشجويان تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
روز جهاني منشور كوروش
 
در راستاي پاسداشت سالروز جهاني منشور حقوق بشر ،  نشستي تحت عنوان بزرگداشت روز جهاني منشور كوروش با حضور اساتيد برجسته اي همچون دكتر باستاني پاريزي و پروفسور گالديري ،  دانشجويان و علاقمندان اين حوزه هشتم آبانماه از ساعت 14 در تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .