زبان عمومی دكتری

زبان عمومی دكتری

1392/09/02

دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار ميكند
 
 TOEFL
 
 ( زبان عمومی دكتری )  
 
TOEFL IBT
 
 ( شامل همه مهارت ها )
 
مكان : دانشكده ادبيات و علوم انسانی ، طبقه اول ، اتاق 217
 
مهلت ثبت نام : پايان آذر ماه
 
شماره تماس : 61113685 - 66957139 - 09354276318