زبان فارسي در چهار قرن اول

زبان فارسي در چهار قرن اول

1393/02/28

دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
زبان فارسي در چهار قرن اول
 
گروه زبان و ادبيات فارسي با همكاري انجمن علمي دانشجويان ادبيات فارسي نشست علمي را با موضوع ( زبان فارسي در چهار قرن اول ) و سخنراني دكتر علي اشرف صادقي دوشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه از ساعت 15 الي 17 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .