زبان فارسی در چهار قرن اول

زبان فارسی در چهار قرن اول

1393/02/28

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
زبان فارسی در چهار قرن اول
 
گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری انجمن علمی دانشجویان ادبیات فارسی نشست علمی را با موضوع ( زبان فارسی در چهار قرن اول ) و سخنرانی دکتر علی اشرف صادقی دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه از ساعت 15 الی 17 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .