زبان و فرهنگ عيلامي

زبان و فرهنگ عیلامي

1392/07/16

گروه تاريخ دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
زبان و فرهنگ عیلامي
 
گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني در راستاي سلسله بحثهاي تخصصي  ، سخنراني علمي را با حضور آقاي دكتر هنكلمن و تعدادي از اساتيد بر جسته اين حوزه  ، تحت عنوان (( زبان و فرهنگ عیلامي )) در بيست و يكم مهر ماه از ساعت 16 الي 18 در محل تالار باستاني پاريزي دانشكده برگزار خواهد كرد .