سخنراني خانم پرفسور

سخنراني خانم پرفسور مونيگ كيم

1391/09/28

 

دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
سخنراني خانم پرفسور مونيگ كيم
 
استاد دانشگاه هانيانگ جمهوري كره
 
سخنراني تخصصي پرفسور مونيگ كيم با عنوان :
self  Deprecating Language : A chieving Oneness in conversation
 روز سه شنبه بيست و هشتم آذر ماه از ساعت 14 لغايت 16 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد