سخنراني پرفسور اوناما

سخنراني تخصصي با حضور پرفسور اوناما

1391/02/21

 

 
انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
سخنراني تخصصي با حضور پرفسور اوناما
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي سخنراني تخصصي را تحت عنوان - توليد ابزار به روش ضربه اي و فشاري - با حضور پرفسور اوناما از دانشگاه توكيو در روز شنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه از ساعت 14 الي18 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .