سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس

سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس

28/07/95

 

گزارش مصور سخنرانی پروفسور ووتر هنکلمن استاد ایلام شناس دانشگاه مطالعات عالی پاریس
 
(عنوان: کتبیه های ایلامی تخت جمشید)