سرنوشت آبهاي تمدن ساز

سرنوشت آبهاي تمدن ساز

1393/02/06

انجمن علمي دانشجويان ايرانشناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
سرنوشت آبهاي تمدن ساز
 
درياچه اروميه
 
نشست تخصصي (( سرنوشت آبهاي تمدن ساز - درياچه اروميه -  )) به كوشش انجمن علمي دانشجويان ايرانشناسي با حضور اساتيد دانشجويان و علاقمندان  اين حوزه دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه از ساعت 13 الي 16 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد