سعدی

نكوداشت استاد سخن سعدي شيرازي

1391/02/18


گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند    :گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات گردهمايي ويژه اي را در نكوداشت جايگاه استاد سخن سعدي شيرازي ، با حضور استادان پيشكسوت زبان و ادبيات فارسي در نوزدهم ارديبهشت ماه از ساعت 12 - 10 در محل تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند . اين برنامه با اجراي موسيقي زنده و سخنراني آقاي دكتر جان ميركريمي مطهر با موضوع (( تاثير كلام سعدي در اشعار پوشكين )) همراه خواهد بود    .