سه مجوس اشكاني، از افسانه تا تاريخ

سه مجوس اشكاني، از افسانه تا تاريخ

1393/02/31

 انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
سه مجوس اشكاني،  از افسانه تا تاريخ
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي نشست علمي را با موضوع ( سه مجوس اشكاني،  از افسانه تا تاريخ  ) و سخنراني دكتر وستا سرخوش دوشنبه پنجم خرداد ماه از ساعت 15 الي 17 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .