سه مجوس اشکانی، از افسانه تا تاریخ

سه مجوس اشکانی، از افسانه تا تاریخ

1393/02/31

 انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
سه مجوس اشکانی،  از افسانه تا تاریخ
 
انجمن علمی دانشجویان باستان شناسی نشست علمی را با موضوع ( سه مجوس اشکانی،  از افسانه تا تاریخ  ) و سخنرانی دکتر وستا سرخوش دوشنبه پنجم خرداد ماه از ساعت 15 الی 17 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار میکند .