شب شعر باستان شناسي

شب شعر باستان شناسي

1392/02/16

 

انجمن علمي دانشجويان گروه باستان شناسي دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
شب شعر باستان شناسي
 
انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي نشست صميمانه اي را تحت عنوان - شب شعر باستان شناسي - با حضور اساتيد برجسته اين حوزه و علاقمندان در روز سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه از ساعت 15 الي 19 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند .