شگفتی های تخت جمشید

نمایش مستند(( شگفتی های تخت جمشید))

1391/12/13

 

جمن علمی دانشجویان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میکند :
 
نمایش مستند(( شگفتی های تخت جمشید))
 
جلسه نمایش مستند  (( شگفتنی های تخت جمشید ))  دوشنبه چهاردهم اسفندماه ماه از ساعت 12 - 10 در تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار میشود .