ضرورت بازنگري در آموزش نحو عربي

ضرورت بازنگري در آموزش نحو عربي

1393/02/28

گروه زبان و ادبيات عرب دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
ضرورت بازنگري در آموزش نحو عربي
 
نشست علمي ضرورت بازنگري در آموزش نحو عربي با سخنراني دكتر صاحب جعفر ابوجناح از اعضاي هيات علمي دانشگاه عراق يكشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه از ساعت 10 الي 12 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار خواهد شد .