ضرورت بازنگری در آموزش نحو عربی

ضرورت بازنگری در آموزش نحو عربی

1393/02/28

گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
ضرورت بازنگری در آموزش نحو عربی
 
نشست علمی ضرورت بازنگری در آموزش نحو عربی با سخنرانی دکتر صاحب جعفر ابوجناح از اعضای هیات علمی دانشگاه عراق یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه از ساعت 10 الی 12 در تالار کمال دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد .