عقلانيت هيومي

عقلانيت هيومي

5/11/1393

 

انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه برگزار ميكند :
 
عقلانيت هيومي
 
انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه نشست تخصصي را تحت عنوان ( عقلانيت هيومي ) با حضور دكتر امير صائمي دوازدهم اسفند ماه از ساعت 17 الي 19 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .