علوم اجتماعي و سبك زندگي ديني

علوم اجتماعي و سبك زندگي ديني

1391/12/21

 

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
علوم اجتماعي و سبك زندگي ديني
 
سلسله نشست هاي تخصصي دين و سبك زندگي
 
 نشست تخصصي  انديشمندان حوزه و دانشگاه با موضوع  علوم اجتماعي و سبك زندگي ديني با حضور دكتر حميد پارسا نيا استاد محترم دانشكده علوم اجتماعي  و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي دوشنبه بيست و يكم اسفند ماه از ساعت 13 - 11در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .