غارهای گیلوران

گزارش مقدماتی كاوش و گمانه زنی در غارهای گیلوران، كلدر، قمری و پناهگاه صخره ای گر ارجنه درّه خرم آباد

1392/07/29

انجمن علمي دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
گزارش مقدماتی كاوش و گمانه زنی در غارهای گیلوران، كلدر، قمری و پناهگاه صخره ای گر ارجنه درّه خرم آباد
 
به كوشش دانشجويان باستان شناسي دانشكده ادبيات نشست تخصصي تحت عنوان «گزارش مقدماتی كاوش و گمانه زنی در غارهای گیلوران، كلدر، قمری و پناهگاه صخره ای گر ارجنه درّه خرم آباد» با حضور دكتر بهروز بازگير از اعضاي هيات علمي دانشگاه رویرایی ویرگیلی اسپانیا ، دانشجويان و علاقمندان اين حوزه در سي ام مهر ماه از ساعت 12 - 10 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار خواهد شد .