كارگاه آموزشی زبان ها و گویش های ایرانی

كارگاه آموزشی زبان ها و گویش های ایرانی

1392/11/05

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی  برگزار ميكند :
 
 
 
كارگاه آموزشی زبان ها و گویش های ایرانی
 
 
 
14-3 اسفند 1392
 
برنامه كارگاه
 
دكتر اگنس كورن
 
كارگاه تحول تاریخی زبانهای ایرانی از پیش هند و آریایی تا دوره جدید
 
یكشنبه 4 لغایت چهارشنبه 7 اسفند 10-8
 
دكتر آرمین هونن
 
كارگاه استفاده از شیوه های نوین كامپیوتری در زبان شناسی زبانهای ایرانی
 
یكشنبه 4 لغایت چهارشنبه 7 اسفند 12-10
 
دكتر سالومه غلامی
 
كارگاه ضبط و نجات زبان‌ها و گویش‌های در معرض نابودی
 
آشنایی با شیوه ها و نرم افزارهای نوین
 
كار میدانی بر روی یك زبان/گویش
 
شنبه 10 اسفند لغایت چهارشنبه 14 اسفند 17-13
 
 
 
با حضور و سخنراني
 
دكتر غلامحسین كریمی دوستان  
 
 دكتر محمد دبیرمقدم
 
دكتر محمود جعفری دهقی
 
دكتر آلبرتو كانترا
 
دكتر حسن رضایی باغ بیدی
 
دكتر كارلو چرتی
 
 
 
دبیر علمی:
 
دكتر محمود جعفری دهقی
 
دكتر سالومه غلامی
 
 
مکان برگزاری : خیابان قدس - کوچه آذین - پلاک 10 - ساختمان شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه اول
 
 
علاقه مندان براي شركت در اين كارگاه  ميتوانند ، مبلغ 150000 تومان به حساب شماره 11737/187 بانك تجارت شعبه اردیبهشت به نام دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واریز و تصویر فیش آن را همراه با شرح حال علمی (ميزان آشنايي به زبان انگليسي) تا تاریخ 20 بهمن 1392 به نشانی mdehaghi@ut.ac.ir ارسال نمايند .
 
در پایان این دوره به شركت كنندگان گواهی شركت در كارگاه ارائه خواهد شد .