كارگاه فعل مركب در زبان‌هاي ايراني

كارگاه فعل مركب در زبان‌هاي ايراني

28/06/95

 

كارگاه فعل مركب در زبان‌هاي ايراني در روزهاي بيستم و بيست‌ويكم شهريورماه در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار شد. هدف از برپايي اين كارگاه بررسي آخرين ديدگاه‌ها درباره ساخت صرفي، ساخت رويدادي و رفتارهاي نحوي محمول‌هاي مركب در زبان‌هاي ايراني بود. در اين كارگاه ده مقاله توسط سخنراناني از دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي ارائه شد كه در آنها پژوهشگران ديدگاه‌هاي خود را با ديگر دانشجويان و اساتيد زبانشناسي به اشتراك گذاشتند. ميزگرد و جلسه پرسش‌وپاسخي با حضور دكتر سيمين كريمي از دانشگاه آريزونا، دكتر محمد دبيرمقدم از دانشگاه علامه طباطبايي و دكتر غلامحسين كريمي‌دوستان از دانشگاه تهران پايان‌بخش اين كارگاه دوروزه بود.