كنفرانس ملي كاربرد

كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

1391/03/07

 

 
با همكاري وزارتخانه هاي نفت  ،  نيرو  ،  راه و شهرسازي كنفرانس ملي با عنوان كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي در تاريخ 10/3/91 از ساعت 8 الي 17 در محل تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود . از علاقمندان دعوت ميشود تا از نمايشگاه تخصصي اين حوزه بازديد نمايند.