مجمع عمومي بازنشستگان

برگزاري مجمع عمومي عادي كانون بازنشستگان

1391/08/03

 

 پيرو بخشنامه شماره 165918 مورخ 10/7/91 درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي كانون بازنشستگان باستحضار ميرساند: نوبت دوم مجمع  روز چهارشنبه 3/8/91 ساعت 15 در محل باشگاه دانشگاه (واقع در خيابان 16 آذر) بمنظور  انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرس تشكيل خواهد شد. لذا خواهشمند  است دستور فرمائيد  مراتب به نحو مقتضي به اطلاع بازنشستگان محترم آن واحد رسانده شود.