محيط زيست

همایش "محيط زيست"

1393/11/27

 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده ادبيات برگزار ميكند :
 
( محيط زيست )
 
انجمن اسلامي دانشجويان همايش يك روزه اي را تحت عنوان ( محيط زيست ) يكشنبه هفدهم اسفند ماه از ساعت 10 الي 16 در تالار فردوسي اين دانشكده برگزار ميكند .