محیط زیست

همایش "محیط زیست"

1393/11/27

 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات برگزار میکند :
 
( محیط زیست )
 
انجمن اسلامی دانشجویان همایش یک روزه ای را تحت عنوان ( محیط زیست ) یکشنبه هفدهم اسفند ماه از ساعت 10 الی 16 در تالار فردوسی این دانشکده برگزار میکند .