مراسم آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي

مراسم آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي

21/07/94

 

مراسم آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني با هدف تاكيد بر امر پژوهش و معرفي فعاليت ها و آئين نامه هاي مرتبط به آن ، با حضور اعضاي هيات رئيسه دانشكده، مديران گروه هاي آموزشي و همراهي جمعي از اساتيد پيشكسوت و مدير كل پژوهشي دانشگاه دوشنبه سيزدهم مهر ماه در تالار باستاني پاريزي برگزار شد .

در ابتداي مراسم دكتر كريميان معاون پژوهشي دانشكده ، ضمن خوشامدگويي به حضار با تاكيد بر جايگاه امر پژوهش و توليد علم در اين مقطع آموزشي به توصيف برخي از فعاليتهاي مرتبط دانشجويي در اين حوزه پرداختند و از پژوهش بعنوان يك ضرورت انكار ناپذير براي پيشرفت علمي نام بردند  . در ادامه دكتر امين مقدسي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي عنوان نمودند با توجه به تعداد دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي اميدواريم كه رشد فعاليت هاي پژوهشي در چند سال آينده روندي صعودي را طي كند و سهم دانشكده از توليدات پژوهشي و شركت دانشجويان در فرصت مطالعاتي ها بيشتر شود و از دانشجويان اين حوزه توجه بيشتر به اين امر را خواستار شدند .

جلسه با سخنراني دكتر صفت گل مدير گروه تاريخ و دكتر طاهري نيا مدير كل پژوهشي دانشگاه و تاكيد اين دو استاد بزرگوار بر استفاده بهينه از منابع پژوهشي و آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي  پايان يافت .