مراسم ترحیم استاد باستانی پاریزی

مراسم ترحیم استاد فقید دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

1393/01/17

 

مراسم ترحیم استاد فقید دکتر ابراهیم باستانی پاریزی نویسنده ادیب و پژوهشگر معاصر دوشنبه هجدهم فروردین ماه از ساعت 30 : 11 لغایت 13 با حضور اساتید دانشجویان و علاقمندان این حوزه در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد .