مراسم معارفه و خوشامدگويي به دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي

مراسم معارفه و خوشامدگويي به دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي

7/7/95

 

مراسم معارفه و خوشامدگويي به دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي دوشنبه پنجم مهرماه در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور معاون محترم پژوهشي و مديران گروه‌هاي آموزشي دانشكده همراه بود، ضمن خوشامدگويي به دانشجويان جديدالورود در خصوص امكانات، اهداف و شرايط موجود در اين مقطع سخن گفته شد و اطلاعات مورد نياز دانشجويان اين مقطع به صورت مكتوب نيز در دسترس مدعوين قرار گرفت.