مسابقه

مسابقه شعر‘ داستان كوتاه ‘عكس ‘خط ‘نقاشي

1391/08/17

 

مسابقه
 
شعر‘ داستان كوتاه ‘عكس ‘خط ‘نقاشي ...
 
موضوع :محرم وعاشورا
 
علاقه مندان تا تاريخ 25 آذر آثار خود را به اطاق 209تحويل دهند.
 
سه اثر برگزيده علاوه بر دريافت جايزه بر روي وب سايت دانشكده قرارخواهد گرفت.
 
در جلسه اي به مناسبت اربعين آثار برگزيده در يكي از تالارهاي دانشكده  ارائه مي شود.
 
 
 
امور فرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني