مسئله اراده آزاد

مسئله اراده آزاد

4/12/1393

 

انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه برگزار ميكند :
 
مسئله اراده آزاد
 
انجمن علمي دانشجويان گروه فلسفه نشست تخصصي را تحت عنوان ( مسئله اراده آزاد ) با حضور دكتر بهرام زاده  هجدهم اسفند ماه از ساعت 17 الي 19 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .