معماري و سبك زندگي

معماري و سبك زندگي ديني

1391/11/14

 

 
جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
معماري و سبك زندگي ديني
 
سومين نشست تخصصي  انديشمندان حوزه و دانشگاه با موضوع دين سبك زندگي و علوم انساني با حضور دكتر محمود گلابچي عضو هيات علمي دانشگاه تهران  يكشنبه پانزدهم بهمن ماه از ساعت 14 - 16 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .