معماري و سبك زندگي

معماري و سبك زندگي ديني

1391/11/30

 

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
معماري و سبك زندگي ديني
 
چهارمين نشست تخصصي  انديشمندان حوزه و دانشگاه با موضوع  علوم اجتماعي و سبك زندگي ديني با حضور دكتر حميد پارسا نيا استاد محترم دانشكده علوم اجتماعي  و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي دوشنبه چهاردهم اسفند ماه از ساعت 11 - 13 در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميشود .