مقالات همايش تاريخ

رونمايي از مجموعه مقالات همايش تاريخ و همكاري ميان رشته اي

1392/12/03

جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار ميكند :
 
 رونمايي از مجموعه مقالات همايش تاريخ و همكاري ميان رشته اي
 
جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات نقد و بررسي و رونمايي از(( مجموعه مقالات همايش تاريخ و همكاري ميان رشته اي )) را  با حضور آقايان دكتر حسن حضرتي  ،  دكتر داريوش رحمانيان  و دكتر نعمت اله فاضلي چهارشنبه 7/12/92 از ساعت 15 - 17 در تالار كمال برگزار ميكند .