مناسبات فرهنگي و تجاري ايران و چين

مناسبات فرهنگي و تجاري ايران و چين

5/12/1393

 

انجمن ايراني تاريخ برگزار ميكند :
 
مناسبات فرهنگي و تجاري ايران و چين
 
انجمن ايراني تاريخ همايش يك روزه مناسبات فرهنگي و تجاري ايران و چين را ششم اسفند ماه از ساعت 8 الي 17 در تالار باستاني پاريزي دانشكده ادبيات برگزار ميكند .