نبض سرخ

شب شعر ( نبض سرخ )

1393/09/09

جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران برگزار ميكند :
 
شب شعر ( نبض سرخ )
 
جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران به مناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني برنامه شب شعر را تحت عنوان ( نبض سرخ ) با حضور شعراي شعر آئيني و شاعران دانشجو سه شنبه هجدهم آذر ماه از ساعت 17 - 14 در تالار كمال دانشكده ادبيات برگزار ميكند .