نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو

فراخوان نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايراني

1392/08/16

 
 
فراخوان نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايراني
 
 
از تمامي اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران رشتۀ زبان‌شناسي دعوت مي‌شود در نخستين كنفرانس ملّي معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايراني و نيز در جشن نيم قرن زبان‌شناسي در ايران شركت نمايند. 
 
زمان: سه شنبه نهم و چهارشنبه دهم ارديبهشت ماه 1393
مكان: دانشكدۀ ادبيّات و علوم انساني، دانشگاه تهران
 
رئيس كنفرانس
علي درزي (استاد زبان‌شناسي، دانشگاه تهران)
 
دبير علمي و اجرايي كنفرانس
نگين ايلخاني‌پور (دانشجوي دكتري تخصّصي زبان‌شناسي، دانشگاه تهران)
 
كميتۀ علمي
مزدك انوشه (استاديار، دانشگاه تهران)
محمود بيجن‌خان (دانشيار، دانشگاه تهران)
کوروش صفوی (استاد ،دانشگاه علامه طباطبایی)
محمّد عموزاده (دانشيار، دانشگاه اصفهان)
يادگار كريمي (استاديار، دانشگاه كردستان)
ارسلان گلفام( دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس)
 
كميتۀ اجرايي 
هماهنگي‌هاي علمي: رامين رحماني، راضيه شجاعي
هماهنگي‌هاي اجرايي: پري‌ناز دادرس، مينا رضوانيان
 
محورهاي كنفرانس
مطالعۀ نظري و كاربردي زبان‌هاي ايراني با محوريّت
- معني‌شناسي
- نحو
- تعامل نحو و معني‌شناسي
- زبان‌شناسي رايانه‌اي (نحو و معني‌شناسي)
 
نشست تخصّصي: ساخت موضوعي در زبان‌هاي ايراني (شامل موضوعاتي چون تظاهر موضوع‌ها، ساخت رويدادي، ويژگي‌هاي نمودي، تناوب موضوعي، نگاشت موضوع‌ها در سطح نحو و ...)
 
ارسال چكيده به semtax.conf@ut.ac.ir 
 
- مهلت ارسال چكيده: تا 30 آذر 92
 
- بدون نام نويسنده / نويسندگان
- دو صفحه (شامل گزيده‌اي از داده‌ها و منابع) ... داده‌ها را در صفحه‌اي مجزّا نياوريد.
- فونت‌هاي معمول قابل‌قبول (نازنين، لوتوس، ميترا و ...) در اندازۀ 14
- حاشيه حداقل 2 سانتيمتر در چهار طرف
- فايل پي‌دي‌اف
هر نويسنده تنها مي‌تواند يك چكيدۀ انفرادي و يك چكيدۀ مشترك (در مجموع دو چكيده) ارسال كند.