نشست امضا قرارداد همكاري‌هاي مشترك فيمابين دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و دانشگاه كيم يونگ كره جنوبي

نشست امضا قرارداد همكاري‌هاي مشترك فيمابين دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و دانشگاه كيم يونگ كره جنوبي

1/8/95

 

نشست امضا قرارداد همكاري‌هاي مشترك فيمابين دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و دانشگاه كيم يونگ كره جنوبي با حضور پروفسور چونگ سون كيم، مدير مركز مطالعات جاده ابريشم و آسياي مركزي دانشگاه كيم يونگ، با هدف گسترش مطالعات علمي - پژوهشي در حوزه باستان شناسي، تاريخ، ايران شناسي و زبان و ادبيات فارسي، سه شنبه ۲۷/‏۷/‏۹۵‬ با حضور هيأت رئيسه و مشاور روابط بين الملل دانشكده ادبيات برگزار شد.